جستجو
فارسی- بازار متریال
اخبار
سیدحسین افضلی ، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به برنامه وزارت راه، برای ارائه کارت های اعتباری خرید مصالح ساختمانی، به انبوه سازان و سرمایه گذاران بازار مسکن، اظهار کرد: در طی ده ماه اخیر سازندگان مسکن، به علت افزایش چشمگیر قیمت مصالح ساختمانی، دچار موانع عملیّاتی و مشکلات بسیاری شده اند، و این مسئله موجب شد که برخی از پروژه های ساختمانی، به علّ ت کاهش سرمایه متوقف شوند.
محسن خلیلی عراقی گفت : به باور من کسری منابع مالی، تحریم، نوسانات قیمت ارز، ركود اقتصادي و سقوط قدرت خريد مصرف كنندگان مهمترین مسائل و مشکلات صنعت ایران در حال حاضر است.