جستجو
فارسی- بازار متریال
خبرخوان

بلاگ

(0) شرح وظایف مدیر مالی

شرح وظایف مدیر مالی

  •          نظارت و کنترل بر ت...
(0) شرح وظايف مدیر بازاریابی

1- شرح وظايف و فعاليت هاي اداره رسانه ها و انتشارا...

(0) شرح وظایف مدیر زنجیره تامین کالا

 

شرح وظایف:

کلیه فعالیت های مربوط به دریافت نما...

(1) شرح وظایف مدیر منابع انسانی

 

شرح وظایف مدیر منابع انسانی

 

1)نگهداری و ارت...

(1) وظایف مدیر بازاریابی واحد بازار متریال

1) شناسایی مشتریان فعلی و طبقه بندی آنها برحسب درآ...

(0) شرح وظايف و فعاليتهاي واحد رایانه

شرح وظايف و فعاليتهاي واحد رایانه

 

1) نظارت بر ...

(0) قرارداد تامین کالا

قرارداد تامین کالا

 

طرفین قرارداد

 

قرارداد ح...

(0) شرح وظایف حسابدار

شرکت 2A (بازار متریال), [۰۲.۱۱.۱۷ ۱۵:۲۲]

شرح وظای...