جستجو
فارسی- بازار متریال
بازگشت به همه

آموزش هوشمند سازی ساختمان

آموزش هوشمند سازی ساختمان

هزینه های هوشمند سازی ساختمان به چند مورد بستگی دارد:

1 -  سطح هوشمند سازی در ساختمان در هزینه آن موثر است.

2 –  هزینه های هوشمند سازی یک خانه با متراژ 50 متر با یک خانه 190 متری متفاوت است.

3 – درخواست مالک برای امکانات بیشتر هزینه هوشمند سازی را بیشتر می کند.

نظرات
نوشتن نظر بستن